Algemene VerkoopsVoorwaarden

VOORWOORD

De site BALLONPRO.EU is volledig het eigendom van Rick’s Company bvba, evenals alle gerelateerde rechten. Gehele of gedeeltelijke reproductie is onderworpen aan schriftelijke toestemming door Rick’s Company. Links van het hyperteksttype naar deze site zijn echter toegestaan ​​zonder specifiek verzoek.

1. Acceptatie van voorwaarden

De klant erkent vóór het plaatsen van een bestelling deze verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en deze uitdrukkelijk en zonder voorbehoud te aanvaarden. Deze voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen BallonPro.eu en zijn klant, beide partijen accepteren deze zonder voorbehoud. Deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle andere voorwaarden die in een ander document voorkomen, met uitzondering van voorlopige, uitdrukkelijke en schriftelijke vrijstelling van de onderneming Rick’s Company bvba.

2. Producten

De foto’s die de producten illustreren komen niet in het contractuele veld. Als er fouten worden geïntroduceerd, kan de verantwoordelijkheid van BallonPro.eu hoe dan ook niet worden ingeroepen.

3. Bestelling

Automatische registratiesystemen worden beschouwd als bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling. BallonPro.eu bevestigt de aanvaarding van zijn bestelling aan de klant op het e-mailadres dat hij heeft gecommuniceerd. De verkoop wordt pas gesloten na de bevestiging van de bestelling. BallonPro.eu behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren bij een klant waarmee een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling. De informatie die de koper geeft bij het plaatsen van een bestelling is bindend voor de laatstgenoemde: in het geval van een fout op het adres van de geadresseerde, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om deze te leveren.

Annulering van de bestelling: De koper kan zijn bestelling bedrukte ballonnen niet meer annuleren als deze eenmaal in productie is genomen.

4. Levering

Na bevestiging van de bestelling verbindt BallonPro.eu zich ertoe om alle door de koper bestelde referenties via zijn koerierdienst binnen een termijn van maximaal 15 werkdagen te bezorgen. Deze koerier verbindt zich ertoe de bestelling af te leveren op het door de koper opgegeven adres aan BallonPro.eu.

De levering vindt plaats door rechtstreekse levering van het product aan de ontvanger op de hoogte gebracht door de koper of, in geval van afwezigheid, aan een andere persoon geautoriseerd door de klant. Eventuele vertragingen geven de koper geen recht op schadevergoeding. De levertijd begint op het moment dat de koper een bevestiging heeft ontvangen dat zijn bestelling is gevalideerd door de technische drukkerij en / of wanneer de betaling is geregistreerd.

In het geval van duidelijke gebreken heeft de koper het recht op teruggave onder de voorwaarden die in dit document zijn vermeld. Worden beschouwd als overmacht waardoor de verkoper wordt bevrijd van zijn leveringsplicht: oorlog, oproer, brand, stakingen, ongelukken en de onmogelijkheid om om welke reden dan ook te worden geleverd. De goederen reizen altijd op risico en gevaar van de klant. Controleer uw pakket altijd bij aankomst. De koper heeft een periode van 24 uur om eventuele reserveringen bij de vervoerder te maken in geval van wanbetaling of degradatie. Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling meerdere keren aan de klant worden geleverd. De klant betaald dan slechts één levering. Als de klant 2 plaatsen van levering wil, moet hij twee afzonderlijke bestellingen plaatsen, met de bijbehorende bezorgkosten.

5. Intrekking

In overeenstemming met de bepalingen van de Consumentencode heeft de klant een termijn van 14 werkdagen vanaf de datum van levering van zijn bestelling, om het even welk artikel niet geschikt voor hem is en de omruiling of terugbetaling zonder sanctie aanvragen, met uitzondering van de retourkosten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper. Uitsluitend geretourneerde producten worden volledig geretourneerd, in de originele verpakking compleet en intact, en in perfecte staat voor wederverkoop. Elk product dat is beschadigd of waarvan de originele verpakking is beschadigd, wordt niet terugbetaald of geruild. Nadat de beslissing tot intrekking is meegedeeld, heeft de koper 14 dagen de tijd om de betwiste producten terug te sturen of te retourneren. Het product moet worden teruggestuurd naar de verkoper, geheel, niet gedemonteerd en in de originele verpakking, naar het volgende adres:

Rick’s Company

Rue des Palais Outre Ponts 400

1020 LAKEN

België

Er wordt echter gespecificeerd dat, in overeenstemming met de verbruikswet, de hierboven vermelde wachttijd niet kan worden uitgeoefend voor contracten voor de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn gemaakt of duidelijk zijn gepersonaliseerd.

Op maat bedrukte ballonnen kunnen helaas nooit worden ingeruild of teruggenomen. Behalve indien er zich een productiefout in de ballonnen of in de bedrukking heeft voorgedaan.

6. Prijzen

Prijzen zijn in Euro’s. De prijzen op de productfiches zijn inclusief  het  transport in Belgie. De prijs die wordt vermeld in de orderbevestiging is de uiteindelijke prijs, inclusief alle belastingen en inclusief BTW voor Belgie. Deze prijs omvat de prijs van de producten, de handling-, verpakkingskosten van de producten, evenals de transportkosten in Belgie.

7. Betaling

De prijs die aan de klant in rekening wordt gebracht, is de prijs die is aangegeven op de orderbevestiging die is verzonden door BallonPro.eu. De prijs van de producten is contant betaalbaar op de dag van de daadwerkelijke bestelling.

Betaling kan online met een bankkaart, kredietkaart, of door middel van een overschrijving. De betalingsinformatie wordt per mail naar de koper verzonden na validatie van de bestelling. Ballonpro.eu accepteert geen betalingen per bankcheque. Stuur nooit cheques per post naar ons adres. De door de klant gevalideerde bestelling zal pas als effectief worden beschouwd wanneer de betrokken bankbetalingscentrales ermee hebben ingestemd. In geval van weigering van genoemde centra, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht. Bovendien behoudt BallonPro.eu zich het recht voor om een ​​bestelling te weigeren van een klant waarmee een voorafgaand geschil is.

Als u kiest voor overschrijving, wordt u bestelling pas in behandeling genomen na ontvangst van uw betaling.

Als u kiest voor online betaling, wordt uw bestelling onmiddellijk in productie genomen.

8. Geschillen

Klachten of geschillen zullen altijd vriendelijk worden ontvangen. In geval van betwisting neemt de klant eerst contact op met de verkoper om een ​​minnelijke oplossing te krijgen. Voor het overige is de rechtbank van koophandel van BRUSSEL, België de enige jurisdictie, ongeacht de plaats van levering en de wijze van betaling.

9. Juridische informatie

Het verzamelen van persoonlijke gegevens ten behoeve van verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is essentieel voor de verwerking en levering van bestellingen, het opstellen van facturen en garantiecontracten. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.

10. Wet Bescherming Persoonsgegevens

De verzamelde informatie is onderhevig aan computerverwerking om toegang te krijgen tot uw verzoek. De ontvangers van de gegevens zijn: onszelf. In overeenstemming met de wet  van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, hebt u recht op toegang tot en rectificatie van informatie over u, die u kunt uitoefenen door contact op te nemen met Rick’s Company bvba. U kunt ook om legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben.

Onze BallonPro websites maken gebruik van Cookies om uw navigatie te vereenvoudigen. U krijgt een vermelding over cookies als u op onze site komt. U kan cookies weigeren of aanvaarden. Als u onze website doorbladerd, aanvaard u automatisch cookies.